PENTTILÄ GARDENS COTTAGES

NEDERLANDS
ENGLISH   Visit us on Facebook.

golf puula - puulagolf - cottages zomerhuisjes - skandinavia - skiing, snowboarding, dogsleds, snow mobiles, trekking, fishing, swimming and sauna holidays - vacations in your own cottage in south east Finland - summer, fall, autumn, winter and spring at Penttilä Gardens

playing golf in Finland - students practicing at Puula Golf

Puula Golf in Kangasniemi is quite new - this year the driving range was finished and already many people are making use of it. The local schools have started to include golfing in the physical education program.  From 2006 one can enjoy playing on the golf course which has a mixture of forest and lake views with an height variation of about 30 meters. The forested area surrounding the fairways will be thinned creating a pleasant and safe environment to enjoy golf.

Rakentaminen aloitettiin 20.9.2004. Varsinaiseen rakentamiseen kuluu aikaa noin kaksi vuotta. Kenttä rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe sisältää harjoitusalueet ja väylät 1-9. Kenttäyhtiön erillisellä päätöksellä kentän osakekantaa toisessa vaiheessa laajennetaan ja kentän väylät 10-18 rakennetaan.
Kenttäkartassa esiintyvä layout on väylien tarkan maastoon sijoittumisen osalta suuntaa antava.

for information email the founder of Puula Golf, Keijo Mäenpää  

 

scroll down to see the background of this page (We are just below the center)