PENTTILÄ GARDENS COTTAGES

NEDERLANDS
ENGLISH   Visit us on Facebook.

golf puula - puulagolf - cottages zomerhuisjes - skandinavia - skiing, snowboarding, dogsleds, snow mobiles, trekking, fishing, swimming and sauna holidays - vacations in your own cottage in south east Finland - summer, fall, autumn, winter and spring at Penttilä Gardens

from your cottage at Penttilä - for playing golf in Finland - Puula Golf is twelve minutes drive from your cottage

Golfing in Finland has become more popular with the arrival of Puula Golf in Kangasniemi - the driving range was opened this summer and from 2006 one can enjoy playing on the golf course which has a mixture of forest and lake views with an height variation of about 30 metres. The forested area surrounding the fairways will be thinned creating a pleasant and safe environment to enjoy golf.

Rakentaminen aloitettiin 20.9.2004. Varsinaiseen rakentamiseen kuluu aikaa noin kaksi vuotta. Kenttä rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe sisältää harjoitusalueet ja väylät 1-9. Kenttäyhtiön erillisellä päätöksellä kentän osakekantaa toisessa vaiheessa laajennetaan ja kentän väylät 10-18 rakennetaan.
Kenttäkartassa esiintyvä layout on väylien tarkan maastoon sijoittumisen osalta suuntaa antava.

for information email the founder of Puula Golf, Keijo Mäenpää 

 

scroll down to see the background of this page (We are just below the center)